1. Reģistrēšanās
+
Jūs to variet izdarīt 3 veidos:
Ienākot ar
Draugiem.lv pasi
Ienākot ar
Facebook pasi
Reģistrējoties
2. Savas lapas/profila aizpildīšana
-
3. Darbu atrašana
-
Skatīt darba sludinājumus
un pieteikties.
Kā reģistrēts lietotājs
saņemsiet jaunus darba
sludinājumus savā kategorijā
uz jūsu epastu.
Ievietojiet savas lapas linku
(piem. zeltarokas.lv/Elizabete)
citur, piem. Fcebook, Draugos,
Twitter, nosūtiet saviem draugiem
un citur.
Gaidīt, kad klients pats jūs uzrunās
pamanot jūsu lapu.
Pilnīgāk aizpildīta lapa un pēc
iespējas vairāk rekomendācijas
pacels jūs augstāk meklēšanas
rezultātos un vairos jūsu iespējas
tikt pie darbiem

baskets new balance pas cher

chaussures new balance pas cher

chaussures new balance femme

chaussures new balance homme

chaussures new balance belgique

chaussures new balance trail

chaussures new balance enfant

chaussures new balance pour marathon

new balance 574 pas cher

new balance 410 pas cher